Медичне право

Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров’я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав як прав людини, а також правовий статус медичних працівників. Розглядаються положення щодо правового регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційного права кожного, проблематика ведення судових медичних справ, особливості законодавства в охороні здоров’я та правові аспекти медичної практики. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль