Міжнародне фінансове право

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати місце і значення міжнародного фінансового права в системі міжнародного публічного права; знати особливості міжнародних фінансових відносин; знати наявні проблеми в сфері регулювання міжнародних фінансових відносин; знати основні інститути міжнародного фінансового права. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль