Наукові записки

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук. Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал публікує статті щодо актуальних проблем загальної теорії й філософії права, публічного та приватного права, прав людини та верховенства права. Основними критеріями визначення тематики є її узгодженість з реальними потребами розвитку юридичної науки і практики, врахування реалій та нагальних проблем розвитку українського суспільства та завдань, які безпосередньо виникають перед вітчизняним правознавством у зв’язку з сучасними глобалізаційними процесами, зокрема з Угоди про асоціацію України та ЄС.

Всі статті, подані до журналу, проходять подвійне анонімне рецензування та перевіряються на відповідність вимогам академіної доброчесності.

Детальніше на сайті журналу
Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5