Право міжнародних договорів

Завдання курсу – дати студентам знання системи правової регламентації формального порядку започаткування, підтримання та припинення офіційних відносин між суб’єктами міжнародного права, ознайомити їх з особливостями традиційної і сучасної дипломатичної практики, прищепити навички самостійного аналізу та вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль
Викладачі