Підприємницьке право

Основні поняття, принципи та засади правового регулювання підприємницької діяльності, особливості правового статусу суб’єктів підприємницької діяльності, основи їх створення, функціонування та припинення діяльності, а також особливості правового захисту. Основні засади та механізми державного регулювання підприємницької діяльності. 

 

6 кредитів (3+3)
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі