Контрольні механізми забезпечення захисту прав людини

Курс має на меті забезпечити студентів базовими знаннями про міжнародні механізми в рамках ООН як засоби контролю за дотриманням зобов’язань щодо прав людини. Розглядаються комітети ООН, створені згідно з основними конвенціями ООН з прав людини, а також політичні органи в рамках ООН. Особлива увага приділяється Комітету ООН з прав людини та Раді ООН з прав людини. Розглядається процедура індивідуальних звернень до комітетів ООН. 

   

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі