Окремі види договірних зобов`язань

Вивчення студентами ключових теоретичних положень про окремі види договірних зобов’язань, розуміння ними сутності кожного із них, а також засвоєння принципів і навичок з систематизації нормативно-правових актів, що регулюють той чи інший вид зобов’язань, з урахуванням сучасної практики їх застосування. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль