Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн» є вибірковою дисципліною, спрямованою на одержання наукових уявлень про основні засади організації та діяльності судових та правоохоронних органів зарубіжних країн. Курс містить інформацію про систему, основні завдання, повноваження, організацію та діяльність судових систем зарубіжних країн, та органів, що здійснюють правоохоронні функції. Вивчення цієї навчальної дисципліни створює умови для формування наукового уявлення про створення та функціонування судових та правоохоронних органів в низці держав англо-американської та романо-германської правових систем. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн» складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня. У запропонованому курсі студенти мають можливість ознайомитися з:

– діяльністю судових і правоохоронних органів країн англо-американської правової системи (Англія, Північна Ірландія, США, Канада);

– діяльністю судових і правоохоронних органів країн романо-германської правової системи (Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Чехія);

– інформацією щодо міжнародного співробітництва між зазначеними органами.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль