Практика (ознайомлювальна)

Мета – ознайомити студентів із практичною діяльністю судів, адвокатури, прокуратури, інших правоохоронних органів, управлінь і відділень органів юстиції, місцевої влади та самоврядування.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль