Адміністративне право

Дисципліна є необхідною складовою частиною вивчення фахових (юридичних) дисциплін. Адміністративне право є однією з ключових галузей системи права України. Опосередковуючи функціонування інститутів публічної влади в державі, адміністративне право фактично відображає всі відносини, що існують у суспільстві. Водночас особливу роль адміністративне право відіграє у забезпеченні прав і свобод громадян та інших суб’єктів, що не мають владних повноважень, у їхніх взаємовідносинах із публічно-владними інститутами. Адміністративне право є профілюючою навчальною дисципліною, оволодіння якою є обов’язковим для повної та кваліфікованої підготовки студентів-правників. При вивченні цього курсу розглядаються фундаментальні категорії адміністративного права, ключові ідеї і положення Концепції реформи адміністративного права України, а також основі напрями, організаційно-правові засоби та перспективи здійснення адміністративної реформи в Україні.

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль