Практика навчальна

Закріплення та поглиблення одержаних студентами теоретичних знань з правничих дисциплін, опанування конкретних напрямів практичної діяльності Верховної Ради України, судових і правоохоронних органів, адвокатури, а також юридичних фірм (контор, відділів). 

7,5 кредита
Обсяг
дисципліни
Весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль