Міжнародно-правові санкції та відповідальність держав

Цей курс розкриває питання, що стосуються правової та політичної природи санкцій (контрзаходів). Протягом курсу студенти будуть ознайомлені з історією формування поняття санкцій, сучасними підходами держав та міжнародних організацій до застосування санкцій, санкційною інфраструктурою США, ЄС та України, проблемами накладання санкцій, судовими справами, пов’язаними з оскарженням санкцій, підставами для відповідальності держав тощо. Після успішного завершення курсу студенти опанують теоретичні знання щодо норм, які регулюють відповідальність держав, підходи до здійснення санкційної політики в Україні та за кордоном і отримають практичні навички з розробки пропозицій щодо накладання санкцій.

 

3 кредити
Обсяг дисципліни
Осінь
Семестр викладання дисципліни
Залік
Підсумковий контроль
Викладачі
Бернацький Богдан Віталійович
старший викладач кафедри міжнародного та європейського права (за сумісництвом)