Міжнародне приватне право

Історія науки міжнародного приватного права, поняття, предмет, система та джерела міжнародного приватного права, загальні поняття та правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права, питання речового права, зовнішньоекономічні договори, міжнародна охорона прав інтелектуальної власностітрудові відносинисімейне та спадкове право, міжнародний цивільний процес. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль