Право Європейського Союзу

Метою курсу є вивчення правових аспектів функціонування Європейського Союзу (ЄС), розмежування компетенції ЄС та перспектив економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. При вивченні курсу приділяється особлива увага правовим аспектам асоціації та зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, а також правовому статусу українських суб’єктів в ЄС.  

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль