Право соціального забезпечення

Формування наукового уявлення про правовідносини у сфері соціального забезпечення та окремі їх види, законодавство про соціальне забезпечення, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника. Надає можливість ознайомитися студентам-правникам з особливостями реалізації та охорони права особи на соціальний захист (соціальне забезпечення) та пов’язані із ним інші права. 

4 кредити (2+2)
Обсяг
дисципліни
Весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі