Житлове право: практичний курс

Загальні положення житлового права, джерела житлового права, забезпечення громадян житловими приміщеннями, користування цими приміщеннями, користування службовими приміщеннями та гуртожитками, підстави набуття житла у власність, приватизація державного житлового фонду, організація і діяльність житлового-будівельних кооперативів, користування житловими приміщеннями в будинках приватного житлового фонду, квартирну плату, плату за утримання будинків та при будинкової території та комунальні послуги та відповідальність за порушення житлового законодавства. 

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль