Судові та правоохоронні органи України

Курс містить інформацію про систему, основні завдання, повноваження, інші питання організації та діяльності судової системи України, прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, інших державних органів, що здійснюють правоохоронні функції. Вивчення цієї обов’язкової навчальної дисципліни створює умови для формування наукового уявлення про існуючу в Україні систему судових та правоохоронних органів, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль