Кримінальне право

Які діяння є злочинами і які покарання належить застосовувати до злочинців? Відповіді на ці та багато інших запитань про злочин і покарання слід шукати в площині кримінального права — науки, галузі права, галузі законодавства, а також у сфері відповідної практичної діяльності. Кримінальне право складається з двох частин, кожна з яких завершується екзаменом.

8 кредитів (6+2)
Обсяг
дисципліни
Весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль