Господарське процесуальне право

Діяльність господарських судів, історії їх розвитку, проблеми розгляду господарських спорів, а також практики реалізації господарського процесуального законодавства України. Формування наукового уявлення про існуючу в Україні систему господарських судів, вивчення судової практики і закладає підґрунтя для здійснення практичної діяльності як юриста. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль