Базові навички врегулювання спорів

Основною частиною курсу є огляд та опанування практичних навичок роботи у спорі з метою використання позитивного потенціалу конфлікту, зокрема: розуміння основних складових елементів переговорів, мети та завдань підготовки до них та стилів і прийомів проведення різних видів переговорів, а також правил проведення різних стадій переговорів. Окремою частиною курсу є знайомство з медіацією та визначенням ролі медіатора, вивчення правил ведення медіації. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль