Сертифікатні програми

Сертифікатні програми — це спеціалізовані навчальні програми, що діють на бакалаврському або магістерському рівні вищої освіти і дають можливість студентам НаУКМА отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у певній правовій сфері.

Магістерські сертифікатні програми є альтернативою спеціалізацій, що зазвичай існують в інших українських правничих школах. У вітчизняній освіті спеціалізації часто обмежують освітні можливості майбутніх правників, адже в межах спеціалізації майже неможливо обирати для вивчення курси, які не узгоджуються з її спрямуванням (наприклад, навчаючись на спеціалізації «Трудове право», навряд чи буде можливість слухати курси, присвячені праву інтелектуальної власності чи праву ЄС абощо). Спеціалізація зазначається в дипломі про вищу освіту, що потенційно звужує можливості працевлаштування.

Сертифікатні програми позбавлені наведених недоліків – це ретельно структуровані комплекси вибіркових навчальних дисциплін спорідненої тематики, прослуховування яких дає можливість отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у певних правових сферах.

Дисципліни, що охоплюються сертифікатними програмами, включено у магістерську або бакалаврську програму «Право», тому їх прослуховування зараховується в індивідуальний навчальний план, не збільшує тижневе навчальне навантаження студента(ки) і не потребує додаткової оплати.

Протягом навчання студент(к)и можуть опановувати кілька сертифікатних програм, а можуть не обирати жодної формуючи свій унікальний індивідуальний план.

Успішне прослуховування кожної сертифікатної програми посвідчується окремим дипломом (сертифікатом). Тобто, випускник(ця) магістерської програми «Право» може отримати кілька дипломів – диплом про вищу освіту за спеціальністю «Право» і диплом (сертифікат), який посвідчують закінчення сертифікатної програми за певною «спеціалізацією».

Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5