Магістерська програма «Право»

Програма, що не має аналогів в Україні.

Для тих, хто прагне піднятись на новий рівень, побудувати свою власну унікальну спеціалізацію, знайти себе у юридичній професії та зробити стрімку кар'єру.
Переваги навчання
№ 1 у рейтингах працедавців.
Лише 4 обов'язкових дисциплін = 15 кредитів ЄКТС.
7 сертифікатних програм поглибленої спеціалізації.
Справжня вибірковість навчальних дисциплін.
Найсильніший в Україні Moot Court Society.
Навчання в іноземних університетах за програмами мобільності.
9 пар на тиждень і гнучкий графік, аби працювати part time.
Нульова толерантність до корупції.

Прості завдання завжди вирішувати просто, для цього не потрібно ставати магістром. Для вирішення складних завдань не достатньо вивчити закони. Потрібно побудувати широкий світогляд та оволодіти навичками правової аргументації.

Стипендії на навчання

Ми сповідуємо концепцію вільного творчого навчання в центрі якого перебуває студент(ка). Саме такі умови дозволяють піднятись на новий теоретичний рівень і здобути ефективні навички застосування права та відстоювання своєї правової позиції. Тому протягом 2 років навчання буде лише 4 обов’язкових навчальних дисципліни. Решту курсів студент(к)и обирають на власний розсуд з-поміж близько 70 дисциплін правничого спрямовування та більше ніж трьох тисяч курсів, що викладаються на інших факультетах університету.

Таким чином, створюється можливість сформувати власну унікальну спеціалізацію та знайти себе у юридичній професії. Водночас, в межах програми є можливість поглиблено вивчати певну сферу юридичної науки і практики.
Для цього на факультеті створено 7 сертифікатних програм, які фактично є програмами квазіспеціалізації.

Більшість із цих програм запроваджено у співпраці з провідними міжнародними та вітчизняними юридичними компаніями, партнери яких викладають гостьові курси.

 

Опанування сертифікатних програм посвідчується окремим дипломом.

Більше про магістерські сертифікатні програми  

Магістрант(к)и мають широкі можливості для навчання за кордоном за програмами міжнародної мобільності та за спільною з Вільнюським університетом магістерською програмою подвійного дипломування.

Переважна більшість студентів(ок) поєднують навчання з роботою за спеціальністю. Кожен може самостійно знайти місце практики та/або стажування і проходити її в тій сфері, яка його (її) найбільше цікавить.

Написання курсової та магістерської (кваліфікаційної) робіт дає можливість опанувати навички правового аналізу та письма, без яких успішно працювати в юридичній сфері неможливо. Роботи можуть бути підготовлені англійською мовою. Теми робіт узгоджуються індивідуально, що досліджувати ті проблеми, з якими студент(к)и стикаються на практиці.

Якісь навчання забезпечується, зокрема, системою анонімного опитування студентів(ок), що проводиться перед кожною сесією.

Відгуки
Головна перевага Могилянки у тому, що тут тебе не просто навчать, тут тебе навчать думати.
Критичне мислення, вміння імпровізувати, відхід від шаблону, глибоке розуміння права і справедливості – ось чому вчить Могилянка.
Я чесно йшла в Могилянку за англійською, мут-кортами і програмами мобільності. Але насправді з усіх історій, які могли зі мною трапитися,
ця - найкрасивіша!
І ду нот хезітейт мені написати, якщо вас щось зупиняє подати документи.

Магістерська програма «Право»
1 рік
Вибіркові дисципліни
2 рік
Вибіркові дисципліни
Структура програми та система оцінювання

Програма відповідає чинному в Україні освітньому стандарту. Тривалість навчання розраховано на 1 рік 10 місяців, обсяг становить 120 кредитів ЄКТС:
15 кредитів – обов’язкові дисципліни;
52 кредитИ – вибіркові дисципліни;
30 кредитів – практика;
3 кредити – написання та захист курсової роботи;
20 кредитів – написання та захист магістерської (кваліфікаційної) роботи.

Форма навчання – денна. Максимальне тижневе навантаження – 18 годин (тобто, не більше 9 пар на тиждень). Широке використання елементів дистанційного навчання включаючи віртуальні класи.

В університеті діє рейтингова система оцінювання знань. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою – це є сума балів, отриманих студентом(кою) у процесі вивчення дисципліни, виконання індивідуальних завдань та складання передбачених в робочому тематичному плані контрольних заходів. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни є комплексною характеристикою компетентності студента(ки), яка враховує результати виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати проміжного або модульних контролю та підсумкового контролю знань.

Вимоги до вступу

Вступ здійснюється на підставі результатів єдиного фахового вступного випробовування.