Міжнародне право охорони здоров’я

В межах дисципліни здійснюється критичний огляд міжнародно-правового регулювання охорони здоров’я в контексті розвитку права, науки та технологій, відповідність рівня такого регулювання для захисту та популяризації громадського здоров’я та перспектив їх розвитку . Зокрема  будуть розглянуті питання обсягу та завдань міжнародного регулювання в охороні здоров’я, головні міжнародні гравці в сфері управління охороною здоров’я та їхня роль в розробці міжнародного правового регулювання  в галузі охорони здоров’я, роль ВООЗ як одного з основних  суб’єктів  управління охороною здоров’я тощо. Досліджуватимуться питання взаємодії на міжнародному рівні  охорони здоров’я та прав людини,  інтелектуальної власності, міжнародної торгівлі, міжнародної безпеки, охорони навколишнього середовища  тощо. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль