Судова правотворчість

Вибірковий курс ставить завдання: поглиблене вивчення студентами проблем судової правотворчості, формування вміння застосовувати досягнення різних наук в сфері судової правотворчості, навчити студентів використовувати світовий досвід у даній сфері, поєднати досягнення юридичної науки з практикою, підготувати студентів до участі в правотворчій діяльності органів державної влади та до науково-дослідної роботи.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі