Практика науково-дослідницька “Антропологічна експертиза правових актів”

Нормативна дисципліна передбачає поглиблене вивчення національного законодавства з позицій антропологічної експертизи. Завдання курсу: розвинути у студентів вміння сучасного юридичного мислення, які дали б змогу систематизувати ¬одержані ними знання з галузевих правничих наук та правильно орієнтуватися в пошуках права. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль