Порівняльне виборче право

Дисципліна передбачає поглиблене вивчення національного виборчого законодавства та практики деяких зарубіжних держав. Основною метою курсу є отримання студентами знань у галузі теорії та практики застосування законодавства України щодо виборів народних депутатів України у контексті ролі і місця парламенту як органу народного представництва у системі органів державної влади з урахуванням загальновизнаних міжнародних та європейських стандартів демократичних виборів. Парламентаризм є однією з основоположних концепцій демократичної конституційної держави. Наявність парламенту як незалежного від інших органів влади законодавчого органу, що обирається народом, є мінімальним критерієм демократичного державного ладу. В абсолютній більшості європейських держав роль парламенту підвищена завдяки конституційно встановленому парламентському способу формування уряду (парламентська інвеститура уряду). 

 

4,5 кредита
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль