Практика переддипломна

Переддипломна практика студентів передбачає аналіз нормативних документів та правових актів, наукової, методичної та монографічної літератури згідно з темою магістерської кваліфікаційної роботи. Місце практики призначається кожному студенту Керівником МП «Право» в індивідуальному порядку за погодженням із науковим керівником і відповідно до затвердженої теми магістерської кваліфікаційної роботи 

8 кредитів
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль