Проблеми захисту права власності

Вивчення сучасного стану правового регулювання відносин власності в Україні та перспектив його розвитку і вдосконалення, виявлення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві про власність, визначення теоретичних та практичних проблем у сфері здійснення та захисту права власності. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль