Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини

Метою курсу «Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини» є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок щодо представництва інтересів заявників в органах Ради Європи щодо їх скарг на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль