Практика кримінального процесу: вітчизняні реалії та міжнародні стандарти

Курс є складовою сертифікатної програми “Кримінальна юстиція”, що викладається в партнерстві з юридичною фірмою “Василь Кісіль та Партнери”.Під час його вивчення увагу студентів звернено на проблемні аспекти діяльності сторін обвинувачення та захисту, недостатньо унормовані в КПК України. З метою більш ґрунтовного опанування курсу студентам запропоновано скласти низку процесуальних документів за конкретними матеріалами кримінального провадження.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі