Професійна відповідальність правника

Дисципліна передбачає опанування основних засад професійної відповідальності правника. Дисципліна містить певне коло знань у сфері специфічних норм адвокатської, суддівської, прокурорської професійної етики. Викладання спецкурсу побудовано на методах Сократа та компаративістики і передбачає ознайомлення студентів із засадами професійної відповідальності правників у країнах Європи та Америки. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль