Правове регулювання банкрутства

Основною метою курсу є отримання студентами знань у галузі теорії та практики застосування права неспроможності (банкрутства) в Україні. Студенти набувають знання щодо інституту неспроможності (банкрутства) як правового інструменту врегулювання боргів суб’єктів підприємницької діяльності, нездатних виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль