Антикорупційний комплаєнс (англійською мовою)

Вивчення вимог та обмежень антикорупційного законодавства, розробка антикорупційної політики та кодексів етики. Створення надійних каналів для захисту викривачів. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій та тренінгів щодо розробки антикорупційних політик та кодексів етики компаній в різних сферах бізнесу. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль