Оподаткування окремих транзакцій

Метою курсу є вивчення порядку та процедур оподаткування окремих транзакцій, що здійснюються юридичними та фізичними особами, відповідно до податкового законодавства України. Цей курс дає можливість студентам ознайомитися з основними підходами до кваліфікації різноманітних транзакцій для цілей оподаткування, комплексними способами оцінки податкового навантаження та оптимізації оподаткування в рамках окремих транзакцій, що здійснюються фізичними та юридичними особами як в межах України, так і в рамках зовнішньоекономічної діяльності.  

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль