Міжнародний комерційний арбітраж (англійською мовою)

Курс передбачає вивчення переваг і недоліків міжнародного комерційного арбітражу, відмінностей між арбітражем і судовим процесом, різних форм альтернативного вирішення спорів замість судового процесу, арбітражних угод і форм арбітражу, впровадження міжнародних стандартів у міжнародному комерційному арбітражі, процедури міжнародного арбітражу, законодавства, що регулює міжнародний арбітражний процес, визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, а також практики реалізації міжнародного арбітражного процесуального законодавства. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль