Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Надання студентам знань щодо правовідносин в сфері зовнішньоекономічної діяльності, правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, порядку укладення, виконання та забезпечення виконання зовнішньоекономічних договорів, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності, набуття студентами досвіду роботи із господарсько-правовими документами.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль