Правове регулювання М&А транзакцій

Вивчення курсу передбачає – вивчення особливостей укладання та реального виконання угод, пов‘язаних із злиттям. Поглинанням, перетворенням корпоративних структур у відповідності до норм чинного законодавства, а також особливостей правового регулювання суспільних відносин, що виникають при виконанні віще зазначених угод. Окрему увагу приділяється змісту, формам і методам державного регулювання зазначених суспільних відносин, компетенції державних органів, що покликані регулювати ці відносини. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Дем’янюк О.О.
ст.викладач кафедри приватного права