Індивідуалізація кримінальної відповідальності

Навчальна дисципліна є додатковою складовою частиною вивчення інших навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Захист у кримінальному провадженні», «Кримінально-правова кваліфікація: практикум», «Навчальні судові процеси (кримінальне судочинство)». Її вивчення дає можливість розвинути практичні навички застосування кримінально-правових та кримінальних процесуальних норм. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль