Міжнародне контрактове право

Вивчення сучасних концепцій  трактування контракту в кодифікованій і прецедентній системах права, процес  укладання міжнародних комерційних контрактів, нормативно-правове регламентування міжнародних комерційних контрактів, співвідношення і проблеми міжнародних актів і цивільно-правового регулювання контрактів у законодавстві України, надає студентам можливість складати міжнародні комерційні контракти, аналізувати міжнародні судові справи, що стосуються міжнародних комерційних контрактів, аналізувати проблемні питання вирішальної правової системи в міжнародних відносинах. 

4,5 кредита
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль