Право промислової власності

Право промислової власності – результати інтелектуальної діяльності, придатні для промислового використання. Курс спрямований на здобуття студентами практичних навичок з оформлення прав на такі об’єкти промислової власності як-то : торговельні марки (оформлення і набуття прав, подання відповіді на офіційне попереднє заперечення проти реєстрації знаку, заперечення проти реєстрації схожої торговельної марки ) , промисловий зразок , винахід і корисна модель, ноу-хау і оформлення договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності  

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль