Дисциплінарна відповідальність суддів

Метою цієї дисципліни є формування у слухачів магістерської програми розуміння правової природи інституту дисциплінарної відповідальності судді та особливостей його реалізації у національному законодавстві. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення міжнародних стандартів здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів, принципів та стандартів професійної поведінки судді, проблем узгодження дисциплінарної відповідальності судді та незалежності судді, матеріально-правових підстав дисциплінарної відповідальності суддів та порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також аналіз дисциплінарної практики дисциплінарних органів та Верховного Суду.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Бойко А.М.