Практичні проблеми кримінальної юстиції

Надати студентам цілісні знання щодо функціонування системи кримінальної юстиції, практичних проблем, які в ній виникають, та способів їх вирішення.Сформувати у студентів розуміння практичних проблем побудови і реформування системи кримінальної юстиції, її законодавчої основи, інституційного блоку, освітньої і кадрової, науково-методичної, фінансової і матеріальної бази, інформаційного забезпечення. 

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль