Право інтелектуальної власності

Основні поняття, термінологія, джерела права інтелектуальної власності, інститути та об’єкти права інтелектуальної власності, критерії їх придатності для набуття правової охорони, державна та міжнародна система охорони інтелектуальної власності, способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також способи та форми захисту особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. 

4 кредита
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль