Прецедентне право Європейського суду з прав людини

Курс передбачає поглиблене вивчення Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950) у контексті практики її застосування Європейським Судом з прав людини. Мета –  навчити студентів використовувати прецеденти ЕСПЛ у правотворчості та у правозастосуванні, підготувати студентів до їх можливої роботи у судових та правоохоронних органах та до науково-дослідної і викладацької роботи. Значення курсу: базова дисципліна  для розуміння процесів формування та розвитку європейського прецедентного права з прав людини;  студенти отримують систему сучасних знань та практичні навички у щодо розуміння та застосування прецедентного права ЕСПЛ.

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль
Викладачі
Шевчук Станіслав Володимирович
професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права