Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст та Україна

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Чуфаров І.О.