Актуальні проблеми міжнародного кримінального права (англ. мовою)

 Дисципліна надає комплексне уявлення про становлення, розвиток і сучасні виклики міжнародного кримінального права, про ґенезу поняття міжнародного злочину, його кореляцію з транснаціональними та ординарними злочинами, еволюцію концепцій різних категорій міжнародних злочинів (геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та злочину агресії);  визначає правові засади, юрисдикцію та сучасні проблеми функціонування Міжнародного кримінального суду, особливості міжнародного кримінального процесу  sui generis, унікальну роль потерпілих в міжнародному кримінальному процесі, проблемні питання співробітництва Ради Безпеки ООН, держав і Суду, особливості юрисдикції МКС щодо ситуації збройного конфлікту в Україні; окреслює рамки і особливості дії міжнародного кримінального права у сучасних контекстах: виклики регіоналізації та доктрини імунітетів глав держав, юрисдикційні особливості інкримінування злочину агресії, вибірковість справ, складнощі захисту прав певних категорій осіб (жінок, дітей), кореляція перехідного правосуддя та міжнародного кримінального права.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
доцент О. Сенаторова