Магістерська робота

20 кредитів
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Захист тези
Підсумковий
контроль