Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування

Навчальна дисципліна «Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування» присвячена вивченню положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень.  

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль