Правове регулювання ринків капіталу

Надання студентам знань щодо правовідносин в сфері цінних паперів, правового статусу суб’єктів фондового ринку, порядку укладення, виконання та забезпечення виконання договорів, предметом яких є цінні папери, а також договорів, щ о поєднують учасників Національної депозитарної системи, правових основ захисту прав і законних інтересів інвесторів, набуття студентами досвіду роботи із господарсько-правовими документами у цій сфері. 

4 кредита
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль