Дипломатичне і консульське право

Курс «Дипломатичне і консульське право» є необхідною складовою частиною вивчення блоку міжнародно-правових дисциплін. Він дає можливість надати студентам необхідні базові знання та навички для подальшої роботи в МЗС України або в дипломатичних органах.  Курс дає можливість дізнатися про основні положення права зовнішніх зносин, поняття дипломатичного представництва, проводити аналіз дипломатичної та консульської діяльності. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль
Викладачі